Lid worden

LID WORDEN

Lid worden kan je op verschillende manieren...

  • Uit de hand : het inschrijvingsformulier en het lidgeld worden cash aan de penningmeester overhandigd.

  • Per mail samen met overschrijving.

  • Via het inschrijvingsformulier op de website

 

De betaling van € 20 dient te gebeuren via overschrijving op het rekening nummer BE24 3631 5903 1338 van Vespa Club Mechelen VZW.

  • Door het lidgeld te betalen gaat het lid automatisch akkoord met de clubreglementen en de toelatingsvoorwaarden.
  • Het lidgeld betaald in 2017 is geldig tot en met eind december 2017. De lidgelden van de volgende jaren worden steeds in de loop van de maand november voorafgaand aan een nieuw jaar voldaan.
  • Betalingen voor 1 september gelden enkel voor het lopende kalenderjaar, behalve indien het bestuur hier anders over oordeelt.
  • Na 1 september telt de betaling van het lidgeld voor het volgende kalenderjaar.
  • Na betaling en registratie van een nieuw lid wordt een lidkaart in de mate van het mogelijke snel geleverd. Door het feit dat we een officiële Vespaclub zijn is het wenselijk telkens voor 15 december het lidmaatschap te hernieuwen zodat we alle communicatie met Vespa Club België tijdig kunnen verwerken.
  • Vanaf 2014 wordt er in de regel vanuit gegaan dat elk potentieel lid, alvorens het lidgeld over te maken, één of twee keer deelneemt aan een clubactiviteit. Dit stelt beide partijen (het potentiële lid en de andere leden van VCM) in staat om elkaar te leren kennen.
  • Wie op 15 januari zijn lidgeld niet heeft verlengd word automatisch geschrapt.

 

 

 

Inschrijven ?