Lid worden 2018

Lidmaatschap 2018

De club bestaat inmiddels al 4 jaar, dus sommige gegevens van de leden zullen niet meer up-to-date zijn. Daarom vragen we iedereen om langs deze weg het lidmaatschap te registeren/verlengen voor het nieuwe jaar. Tegelijkertijd willen we nog eens enkele regels uit het clubreglement in de kijker zetten.

INSCHRIJVEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Neen
 

Enkele aandachtspunten uit de clubreglementen en de regels rond rijden in groep.

 

 • Voor de voertuigen dienen alle wettelijke bepalingen te worden nageleefd inzake de vereiste wettelijke papieren zoals rijbewijs, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en een geldende verzekering.

 • Het voertuig moet in degelijke staat en conform de Belgische wetgeving zijn, en dit zonder gevaar of hinder te vormen voor de andere leden.

Bv; verlichting, signalisatie, banden, uitlaat, etc…..

 

 • Elk lid respecteert de verkeerswetgeving: Stoppen voor een rood verkeerslicht tijdens de activiteiten zoals rondritten. Voorrang van rechts respecteren als het verkeer niet wordt opgehouden door een wegkapitein.

 

 • Zoveel mogelijk een vaste plaats innemen, op de eigen weghelft blijven (geschrankte formatie), veelvuldig inhalen vermijden (uitzondering: de wegkapiteins).

 

 • We werken enkel en alleen met wegkapiteins als er iemand van het bestuur op voorhand dit kenbaar heeft gemaakt. Er zullen dan mensen aangeduid worden en het nodige materiaal (fluo-vestje, bordje C3, ...) zal ter beschikking gesteld worden. Buiten deze momenten gaat niemand zonder reden ander verkeer tegenhouden.

 

 

Leden die hier tegen "zondigen" zullen hierop aangesproken worden en bij meermaalse herhalingen heeft het bestuur het recht deze mensen hun lidmaatschap in te trekken.

 • Door het lidgeld te betalen gaat het lid automatisch akkoord met de clubreglementen en de toelatingsvoorwaarden.
 • Het lidgeld betaald vanaf 1 november 2017 is geldig tot en met eind december 2018. De lidgelden van de volgende jaren worden steeds in de loop van de maand november voorafgaand aan een nieuw jaar voldaan.
 • Na 1 september telt de betaling van het lidgeld voor het volgende kalenderjaar.
 • Na betaling en registratie van een nieuw lid wordt een lidkaart in de mate van het mogelijke snel geleverd. Door het feit dat we een officiële Vespaclub zijn is het wenselijk telkens voor 15 december het lidmaatschap te hernieuwen zodat we alle communicatie met Vespa Club België tijdig kunnen verwerken.
 • Vanaf 2014 wordt er in de regel vanuit gegaan dat elk potentieel lid, alvorens het lidgeld over te maken, één of twee keer deelneemt aan een clubactiviteit. Dit stelt beide partijen (het potentiële lid en de andere leden van VCM) in staat om elkaar te leren kennen.
 • Wie op 15 januari zijn lidgeld niet heeft verlengd word automatisch geschrapt.

 

 

 

Rekeningnummer: BE24 3631 5903 1338